Tegoroczne egzaminy maturalne powoli dobiegają końca. Absolwenci zdają ostatnie egzaminy ustne. O jak najlepsze oceny walczy jeszcze między innymi Stanisław Gregor z Zielonej Góry.