Minister kultury i dziedzictwa narodowego powiedział "tak" i ministerstwo będzie współprowadziło muzem w Międzyrzeczu. To dla władz placówki bardzo dobra i ważna wiadomość, bo takie wsparcie oznacza nowe otwarcie. Muzeum będzie mogło liczyć przede wszystkim na większe pieniędze.