W sobotę będą konkurować w zmienianiu łańcucha, okrzesywaniu i przerzynce kombinacyjnej. Dzisiaj była ścinka drzewa stojącego. W Starościnie i okolicach odbywają się 9-te mistrzostwa polski szkół w umiejętnościach leśnych. Młodzi drwale spotkali się na zrębie niedaleko Rzepina i z aptekarską dokładnością ścinali sosny.