Ministerstwo Obrony Narodowej chce przebudować i powiększyć tak zwany ośrodek zurbanizowany na którym mogłoby się szkolić trzy razy więcej żołnierzy niż dotychczas. W planach jest budowa między innym lotniska z terminalem, starówki i dzielnicy przemysłowo-handlowej.