Dawne wielkanocne zwyczaje mogą dziś zaskakiwać. Na przykład, żeby pożegnać post wylewano na pola żur, a do drzew przybijano śledzie. Pamięć o nich przetrwała głównie na wsiach, gdzie życie rodziny związane jest z cyklami przyrody.