Wielkanocne świece Caritas pomogą dziesięciu syryjskim rodzinom z Aleppo. Dochód z ich sprzedaży to konkretna pomoc, na którą czekają ofiary wojny w Syrii. Pieniądze można nadal wpłacać na konto Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.