Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych podpisał dziś umowę z firma konsultingową, która będzie wspierać realizacje wielkich przeciwpowodziowych inwestycji w Słubicach, Nowej Soli i okolicach Krosna Odrzańskiego. Koszt inwestycji to 460 milionów złotych - większość pieniędzy dał Bank Światowy.