W Drezdenku zakończyły się trwające trzy dni warsztaty liturgiczno-muzyczne. Ponad 70 osób z całego kraju poznawało zapis nutowy, ćwiczyło dykcję, śpiew i doskonaliło grę na instrumentach. Nauczycielami byli profesjonalni muzycy i dyrygenci. Nowo nabyte umiejętności uczestników można było usłyszeć podczas sobotniego nabożeństwa akatystu.