Radni Sulęcina przyjęli projekt uchwały w sprawie zmian w systemie edukacji. Jeżeli zatwierdzi go lubuski kurator oświaty od pierwszego września w gminie powstanie dodatkowa szkoła podstawowa. Zmiany mają zapewnić naukę w systemie jednozmianowym. Dyrektorzy szkół muszą teraz dostosować placówki do potrzeb dzieci.