W imieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekazujemy komunikat dotyczący wysokości opłat za używanie odbiorników RTV w 2017 roku.

odbiorniki radiofoniczne odbiorniki telewizyjne lub telewizyjne i radiofoniczne
za jeden miesiąc 7,00 zł 22,70 zł
za dwa miesiące 13,60 zł 44,05 zł
za trzy miesiące 20,15 zł 65,35 zł
za sześć miesięcy 39,90 zł 129,40 zł
za rok 75,60 zł 245,15 zł

Przypominamy o obowiązku opłacania abonamentu RTV do 25. dnia każdego miesiąca. Obowiązek dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników radiowych i telewizyjnych z wyłączeniem osób ustawowo zwolnionych.

Wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.