Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej mianowała Pawła Pudłowskiego - kandydata Nowoczesnej do Sejmu - ambasadorem lubuskiej gospodarki. Zobligowała go, by w parlamencie dbał o sprawy najważniejsze dla przedsiębiorców naszego regionu.