W Lubuskiem masowo giną pszczoły. Według pszczelarzy nie jest to spowodowane jedynie warrozą, czyli szkodnikiem, który je osłabia. Winne są także nieodpowiednie opryski rolników i wycinka akacji. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć, ale niestety pszczelarze w większości przypadków mogą liczyć tylko na siebie.