Przemiany ustrojowe w Polsce to dla obecnych licealistów tylko historia. Szansą na sprawdzenie wiedzy młodych ludzi o tamtych wydarzeniach jest „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Honorowy patronat nad nią sprawuje m.in. prezydent Lech Wałęsa.