Oddział w Gorzowie Wlkp.
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat
tel. 95 728-45-76
fax. 95 751-94-34

Redakcja
tel. 95 728-45-72
tel. 95 728-45-70
gorzow@tvp.pl

TVP S.A. TVP S.A. Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł.